Porada 2019 a změna pravidel

Vloženo: 23.01.2019 0:00:00

Dne 18.1.2019 se konala schůze spolku Moto Gymkhana Czech, z.s., na které se mimo jiné hlasovalo a rozhodlo o následujících změnách pravidel pro závodní sezónu 2019.

První změnou je návrat k penalizaci sraženého kuželu v soutěži GP8 na trest +1s místo dosavadní automatické diskvalifikace v daném kole. V případě pádu kuželu tak přebírá prioritní funkci značka na zemi, tzn. pokud si někdo zkrátí cestu nedojetím k/přejetím této značky, stále se bude jednat o diskvalifikaci.

Druhou a především pro jezdce skupiny B velmi důležitou změnou je snížení procentuální hranice pro vstup či udržení se v této skupině z původních 140% na 125%. Výpočet 100% z průměrného času pěti nejlepších závodníků v daném zavodu zůstavá, stejně tak pravidla pro přestup mezi skupinami s výjimkou, že ze skupiny C do skupiny B je třeba zajet minimálně dva časy pod 125%.
Přepočet a případný přesun se bude počítat z výsledků závodů v roce 2018 vždy z pěti nejlepších závodů. Pokud jezdec odjel v roce 2018 menší počet závodů, započítají se výsledky z předešlých roků. Pokud jezdec odjel celkově méně než 5 závodů, pozice se bude počítat z celkového počtu jím odjetých závodů.
Aktuální rozdělení do skupin je již upraveno a zveřejněno v záložce Jezdci http://www.motogymkhana.cz/jezdci